Selected:

Grid Contractor Qualified Person - GCQP

RM1,200.00 SST 6%

Grid Contractor Qualified Person – GCQP

RM1,200.00 SST 6%

SILA MUAT TURUN MANUAL PENGGUNA DISINI

Kursus ini diadakan bertujuan untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam dan kesedaran kepada kontraktor yang bekerja di Jabatan Senggaraan Grid dan Jabatan Pembangunan Grid berkenaan dengan Aturan Keselamatan Elektrik TNB dan keperluan yang terkandung di dalam SAFE OPERATING PROCEDURE (SOP) bagi mengelakkan kemalangan semasa bekerja di tapak. Hanya peserta yang lulus ujian akan dibekalkan kad GCQP yang sah untuk 3 tahun. Peserta perlu menghadiri kursus Ulangkaji untuk memperbaharui kad.

TEMPAT: PUSAT LATIHAN PMU KL SELATAN


SYARAT-SYARAT WAJIB DIPATUHI:

 • WARGANEGARA MALAYSIA.
 • MEMEGANG KAD NTSP DAN CIDB YANG SAH DAN MASIH .
 • MEMPUNYAI SIJIL POLITEKNIK ATAU SIJIL SKM LEVEL 3 ATAU SETARAF ATAU
 • PENGALAMAN 5 TAHUN YANG DISAHKAN MAJIKAN DALAM KERJA-KERJA PADA SISTEM 132KV ATAU
 • PESARA TNB DENGAN PENGALAMAN KERJA-KERJA PADA SISTEM SEKURANGNYA 132KV

*Permohonan akan terbatal jika tidak mematuhi semua syarat-syarat di atas.

**Sekiranya terdapat kesalahan atau pemalsuan maklumat dokumen, ILSAS tidak akan bertanggungjawab terhadap pembatalan kad GCQP dan wang pendaftaran kursus tidak akan dikembalikan.


[For HRDF claimable purpose] Sila muat turun profil SME DISINI

Sila email atau hubungi nama di bawah untuk sebarang pertanyaan berkaitan kursus ini:

 • Ir. Muhammad Izwan Bin Ismail

izwanism@tnb.com.my / 012-9540711

 • Abd Rahman Bin Muntawil

abdrahmanm@tnb.com.my / 019-2676702

Clear

SILA ISI SEMUA MAKLUMAT DI BAWAH MENGGUNAKAN HURUF BESAR

 

***DI BAHAGIAN "BILLING DETAILS" SELEPAS "PROCEED TO CHECKOUT", SILA ISI NAMA SYARIKAT DAN ALAMAT SYARIKAT BEKERJA.

SKU: ILS-GCQP-01 Categories: ,

Description

KURSUS UNTUK ORANG BERKELAYAKAN KONTRAKTOR GRID (GRID CONTRACTOR QUALIFIED PERSON-GCQP)


Objektif Kursus

Di akhir kursus, para peserta akan dapat:

 1. Menerangkan peranan dan tanggungjawab GCQP terhadap keselamatan.
 2. Menerangkan radas pepasangan Bahagian Grid dan kelegaan dari bahagian yang hidup.
 3. Menerangkan keperluan Aturan Keselamatan Elektrik bagi kerja-kerja di Pencawang, Talian Atas dan Kabel Bawah Tanah.
 4. Mengenal pasti hazard di tapak, mengelak bahaya dan mengambil tindakan kawalan yang bersesuaian.
 5. Mengaplikasikan Tools Box Talk di tapak.
 6. Mengaplikasi Prosidur AIR (Aspect Impact Register) untuk pengurusan alam sekitar.
 7. Menerangkan skop dan pelaksanaan kerja berpandukan ‘Safe Operating Procedure(SOP)’.
 8. Mengaplikasikan  prosedur  kerja  keselamatan sebelum memulakan kerja.
 9. Melaporkan semua jenis insiden, kemalangan serta kejanggalan kepada Orang Kompeten ST Kontraktor dan bertindak dalam situasi kecemasan, membantu pemulihan pernafasan dan memberi rawatan awal.

HARI 1

MODUL 1 – PENGENALAN

 • Life Saving Rules
 • Tanggungjawab GCQP
 • Pengenalan Pepasangan Grid
 • Kelegaan

MODUL 2 – ATURAN KESELAMATAN ELEKTRIK

 • Seksyen 1 Peruntukkan Am
 • Seksyen 2 Definasi
 • Seksyen 3 Bekerja pada radas Voltan Tinggi
 • Permit To Work (PTW)

MODUL 3 – HIRARC DAN AIR HIRARC

 • Tools Box Talk
 • Bahan Buangan Terjadual
 • Aspect Impact Register

MODUL 4 – SAFE OPERATING PROCEDURE (SOP)

 • SOP untuk Kerja Pencawang
 • SOP untuk Kerja Kabel
 • SOP untuk Kerja Talian
 • SOP untuk Kerja Sivil

HARI 2

MODUL 5 – LATIHAN PRAKTIKAL

 • Primary
 • Secondary
 • Civil

MODUL 6

 • OSHA 1994
 • ABE 1990
 • PPE
 • Prosidur Kerja Selamat
 • Perancah
 • Mesin Angkat

MODUL 7 – KAJIAN KES, PELAPORAN KEMALANGAN DAN ERP

 • Iktibar Insiden
 • Pelaporan Kemalangan
 • Perlindungan Kebakaran
 • ERP
 • CPR dan FIRST AID

UJIAN BERTULIS

 • Ujian Bertulis (60 MINIT)

Additional information

Tempat

PUSAT LATIHAN PMU SELATAN

Tarikh

26-27 OGOS 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 3-4 SEPTEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 10-11 SEPTEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 17-18 SEPTEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 7-8 OKTOBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 14-15 OKTOBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 21-22 OKTOBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 4-5 NOVEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 11-12 NOVEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 18-19 NOVEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 2-3 DISEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 9-10 DISEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN, 16-17 DISEMBER 2019 – PUSAT LATIHAN PMU SELATAN

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Product Enquiry

Close Menu
×
×

Cart